Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със заповед № РОК20-РА50-38/27.07.2020г. на Главния архитект на р-н“Овча купел“ СО проект за ИПР в обхвата на УПИ ХІ-238 и контактни УПИ V-239, УПИ ХІІ-241 и УПИ ХІІІ-240 с образуване на нов УПИ ХІ-238,за жс в кв.30 по плана на м.“в.з.Горна баня

Прикачени файлове