Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със заповед № РОК20-РА50-18/30.03.2020г. на Гл.архитект на район „Овча купел“, СО проект за изменение на план за регулация, план застрояване и работен устройствен план за УПИ ХV-82, УПИ ХVІ-83 и УПИ ХVІІ-общ. и контактен УПИ ХІІІ с образуване на нови УПИ ХVІІ-2132,жс, УПИ ХVІ-83,2133,жс, УПИ ХV-82 в кв.24 по плана на м.“в.з.Горна баня“

Прикачени файлове