Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със заповед № РОК20-РА50-15/23.03.2020г. проект за ИПР за УПИ V-442 и УПИ VІ-443 и контактен УПИ ХVІІІ-441,1131 с образуване на нови УПИ V -2169,за жс и УПИ VІ-443, за жс в кв.39  по плана на м.”в.з.Горна баня”.

Прикачени файлове