Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със заповед № РОК19-РА50-55/21.11.2019г. проект за изменение на улична регулация от о.т.133 до нова о.т.132“а“ и ИПР с образуване на нов УПИ VІ-628,жс в кв.520 по плана на м.“Овча купел-стар кв.50“

Прикачени файлове