Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със заповед № РОК19-РА50-49/04.11.2019г. на Гл.архитект на район „Овча купел“, СО проект за ИПРЗ за УПИ І-1156  и контактен УПИ VІ-сго с образуване на нови УПИ І-420,488,жс и УПИ -414,415,жс в кв.28“б“ по плана на м.”Овча купел- актуализация“.

Прикачени файлове