Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със заповед № РОК19-РА50-14/08.04.2019г. проект за Изменение  на   План  за  регулация 

Одобрен със заповед № РОК19-РА50-14/08.04.2019г. проект за Изменение  на   План  за  регулация  ( ИПР )  за УПИ II 4330.2123  с образуване на  нови  УПИ  ІІІ-2219,жс и УПИ ІV-2219,жс  в  кв.11“а“  по плана на м.”в.з.Горна баня

Прикачени файлове