Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със Заповед № РОК19-РА50-13/29.03.2019г. проект за Изменение  на  план  за  улична регулация  (ИПУР) о.т. 208÷о.т.209  и на план за регулация  (ИПР )  в  обхвата  на УПИ ХІ-1026 като се образува нов УПИ ХІ-1026,за жс в кв.33“б“ по плана на м.”Овча купел-актуализация”  в съответствие с границите на ПИ 68134.4337.1026  съгласно действащата кадастрална карта

Прикачени файлове