Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със заповед № РОК18-РА50-49/23.11.18г. на Гл.архитект на район „Овча купел“ СО проект за ИПРЗ в  обхвата  на УПИ ІІ-786 и УПИ  ІІІ-1297 от с образуване на нов УПИ II 786,1297,за жс и пг  в кв.29“а“ по плана на м.”Овча купел-актуализация

Прикачени файлове