Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със заповед № РОК18-РА50-47/02.11.18г. на Главния архитект на район „Овча купел“ проект за ИПР

Одобрен със заповед № РОК18-РА50-47/02.11.18г. на Главния архитект на район „Овча купел“ проект за ИПР в обхвата  на  УПИ VІІ-446,общ., УПИ  Х-25 и УПИ ХІ-общ. с образуване на нови УПИ VІІ-9921,9922,9924,9925,за жс, УПИ Х-504,2977, за жс и УПИ ХІ-9923,за жс от кв.502 по плана на м.”Овча купел-стар кв.50”

Прикачени файлове