Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със заповед № РОК18-РА50-46/29.10.2018г. проект за ИПР в обхвата на УПИ I-180 , УПИ ІІ-60, УПИ VІ-163 и УПИ VІІ-1 и изменение на улична регулация о.т.44÷о.т.42÷о.т.43÷о.т.38 като се образуват нови УПИ I-1193,жс , УПИ ІІ-1194, УПИ VІ-9400 и УПИ VІІ-1 в кв.71 по плана на м.”в.з.Горна баня”

Прикачени файлове