Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със заповед № РОК18-РА50-35/08.08.18г проект за Изменение  на
план  за  застрояване ( ИПЗ )  в  обхвата  на  УПИ Х-271 в  кв.24 по
плана на м.”кв.Суходол” със смяна на предназначението  от „магазин и
клуб“ на „обществено обслужване и жилищно строителство“

Прикачени файлове