Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със Заповед № РОК17-РА50-50/08.11.2017г. на Главния архитект на
район „Овча купел“ СО проект за ИПР с образуване на нови УПИ ІХ-838,за
жс  и  УПИ VІ-1030,1031,за жс  в кв.44а м.”в.з.Горна баня”

Прикачени файлове