Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със заповед № РОК17-РА50-36/25.08.2017г. план  за застрояване
(ИПЗ)  в  обхвата  на  УПИ VІІІ-69,жс в кв.43 м.“Овча купел“.

Прикачени файлове