Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със заповед №РОК18-РА50-25/12.06.2018г. проект за ИПР в обхвата
на  УПИ ХХVІ-9096 и УПИ ХV-9096, за общ.обсл. и контактни УПИ ХVІІ-133,
УПИ ХІІІ-134 и УПИ ХІV-135 с образуване на нови УПИ ХХVІ-130, жс и УПИ
ХV-130,за оо в кв.94 по плана на м.” Подлозище – кв.Горна
баня-разширение”

Прикачени файлове