Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със Заповед РОК18-РА50-10/27.03.2018г. на Гл.архитект ИПР в обхвата  на  тротоарната линия на улица между о.т.215 и о.т.215а пред лицето на УПИ ХII-349,жс в кв.31 м.”Овча купел“ като отпада транспортният достъп до УПИ ХІІ-349,жс.

Прикачени файлове