Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със заповед№ РОК20-РА50-26/03.06.2020г. проект за ИПР в обхвата на УПИ ХVІ-81 и контактен УПИ ХVІІ-82 с образуване на нов УПИ ХVІ-81,жс  в кв.35“б“  по плана на м.”Овча купел-актуализация

Прикачени файлове