Skip to main content

Popular

Recent

ОБЯВЛЕНИЕ

СО –район „ОВЧА КУПЕЛ”

Бул.”Цар БорисІІІ” №136В

 

На основание чл.128 ал.2 от ЗУТ уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация на обект „Софийски околовръстен път от бул.“България“ до АМ „Люлин“ в участъка от пътен възел с бул.“България“ до ЖП линия София-Перник, заедно с план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и изменение на плана за регулация на контактните територии и прилежащи квартали на местности: м.“Артерия „Трайко Китанчив“ и продължението й от ул.“Емил Марков“ до „Бояна“, м.“Манастирски ливади-запад“, м.“Павлово-Бъкстон“, м.“Гърдова глава“, м.“Бул.“Цар Борис ІІІ-2ч.“, м.“Карпузица“ – район „Витоша“ и м.“кв.Овча купел-актуализация“, м.“кв.Овча купел-стар кв.50“, м.“жк Овча купел-2“, м.“кв.Горна баня“ – район „Овча купел“, който е изложен в райони „Витоша“ и „Овча купел“. На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез райони „Витоша“ и „Овча купел“.

Връзки към чертежите:

https://www.sofia-agk.com/ServerFiles/Zoomify?url=esoft.portal%2FOKOLOVRASTEN%20PAT%2004.06.2018%2FGR1.zif

https://www.sofia-agk.com/ServerFiles/Zoomify?url=esoft.portal%2FOKOLOVRASTEN%20PAT%2004.06.2018%2FGR2.zif

https://www.sofia-agk.com/ServerFiles/Zoomify?url=esoft.portal%2FOKOLOVRASTEN%20PAT%2004.06.2018%2FGR3.zif

https://www.sofia-agk.com/ServerFiles/Zoomify?url=esoft.portal%2FOKOLOVRASTEN%20PAT%2004.06.2018%2FGR4.zif

https://www.sofia-agk.com/ServerFiles/Zoomify?url=esoft.portal%2FOKOLOVRASTEN%20PAT%2004.06.2018%2FGR1.zif