Skip to main content

Popular

Recent

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на

Проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община /ИОУП на СО/ , приет с Решение №960/2009г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение № 454/11.089.2017 г. на МС за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен

 

 

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че  на основание Заповед на кмета № РОК21-РД09-120/07.04.2021г.  ще се проведе обществено обсъждане проекта ще се проведе в дигитална среда/онлайн/:

За участъка – Разклонение на трети метродиаметър в обхват от бул. „Евлоги Георгиев” при Военна академия „Г.С.Раковски” по ул. „Гео Милев”, бул. „Асен Йорданов” , пред МФСЗ „Арена Армеец София”, по бул. „Цариградско шосе” до пътния възел на бул. „Цариградско шосе” с ул. „Проф.Петър Мутафчиев” да се проведе на 15.04.2021г. от 17,30ч. на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m8bbc58230364bb35abd4c6219e3f41eb

 

за участъка – Разклонение в обхват от станция „Бизнес парк” до бул. „Климент Охридски” да се проведе на 22.04.2021г. от 17,30ч. на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mc4bd63a3e34f5be4eb3a2dd541eb2b8b

В представянето на проекта за ИОУП ще вземат участие следните длъжностни лица: арх.Любомир Георгиев и арх.Жоржета Рафаилова, ОП „Софияплан”, представители на проектантския екип на проекта за ИОУП.

1.   След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по проекта. Същите се внасят в деловодството на район „Овча купел” ( бул. „Цар Борис ІІІ” № 136В ет.1) или се изпращат на e-mail:sook@mail.bg  до 04.05.2021г. вкл. Те трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти, като същите следва да са комплектовани със скици, телефон, e-mail-адрес, факс за връзка с подателя. Становища, постъпили след тази дата, няма да бъдат разглеждани.

Допълнителна информация за времето, определено за постъпване на становища по проекта може да бъде получена в понеделник и четвъртък от 14ч. до 16ч. в адм.сграда на район „Овча купел“ с адрес бул. „Цар Борис ІІІ“ №136“в  ст.45 и ст35.

2.   За приключване на общественото обсъждане ще се проведат заключителни дискусии в дигитална среда/онлайн/:

За участъка – Разклонение на трети метродиаметър в обхват от бул. „Евлоги Георгиев” при Военна академия „Г.С.Раковски” по ул. „Гео Милев”, бул. „Асен Йорданов” , пред МФСЗ „Арена Армеец София”, по бул. „Цариградско шосе” до пътния възел на бул. „Цариградско шосе” с ул. „Проф.Петър Мутафчиев” да се проведе на 12.05.2021г. от 17,30ч. на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m76893db201f6f08827e4285b135a9271

за участъка – Разклонение в обхват от станция „Бизнес парк” до бул.”Климент Охридски” да се проведе на 20.05.2021г. от 17,30ч. на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m847124396571f3e74fc7faaa0eff66b2

 

Обяснителна записка ИОУП

Действаща Схема на Масов градски релсов електро-транспорт

Действаща Схема на Развитие на ж.п.транспорт и обвързката му с рел.град.транспорт

Изменение на Общ устройствен плана на СО_М10000_1

Изменение на Общ устройствен плана на СО_М10000_2

Изменение на Общ устройствен плана на СО_М25000_1

Изменение на Общ устройствен плана на СО_М25000_2

Изменение на схема Масов градски релсов електро-транспорт

Изменение на Схема на Развитие на ж.п.транспорт и обвързката му с рел.град.транспорт

https://www.youtube.com/watch?v=3eHMjph2z1w

https://www.youtube.com/watch?v=7KNwXbkHuos

 

Прикачени файлове