Skip to main content

Popular

Recent

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

уведомява, че на основание Заповед № РОК21-РД09-150/21.05.2021г. на Кмета на р-н „Овча купел” на 01.06.2021г. от 17,00ч. пред/в административната сграда на район „Овча купел” към СО с адм. адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136“В“ ще се представи проект  на Изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ І-за озел. и коо в кв.62 м.“Овча купел“  и план-схема по ч.“Канализация“ съгласно чл.108 от ЗУТ. Допълнителна информация може да се получи в ст. 35 в понеделник и четвъртък от 14ч. до 16ч. при спазване на нормативните изисквания.

Писмени становища и предложения по проекта могат да се подават до 08.06.2021г.  вкл. в деловодството на р-н „Овча купел” и на sook@mail.bg .

На 15.06.2021г. от 17,00ч. пред/в административната сграда на район „Овча купел” към СО с адм. адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136“В“.

Прикачени файлове