Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК20-ВК08-357/10/25.11.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че със Заповед №РА50-928/15.11.2022г. на на Гл.архитект на СО са одобрени обща и подробни схеми за поставяне на преместваеми обекти с търговска и обслужваща дейност върху имоти – общинска собственост на територията на района при условията на експлоатационните дружества, а именно:

 • РОК-01 – м.“кв.Суходол“ кв.22 ул.“Траян Танев“

 • РОК-02 – м.“кв.Суходол“ ул.“Траян Танев“

 • РОК-03 –бул.“Президент Линкълн“

 • РОК-04 – ул.“Феникс“

 • РОК-05- бул.“Президент Линкълн“

 • РОК-06 -бул.“Президент Линкълн“ и ул.“Анастасия Димитрова“

 • РОК-07- до бл.603

 • РОК-08- бул.“Президент Линкълн“ и ул.“Кукуряк“

 • РОК-09- бул.“Президент Линкълн“ (между о.т.26“а“ и о.т.27“б“)

 • РОК-11- до бл.504 и бл.510 (ПИ 68134.4334.2012)

 • РОК-12- „Метростанция ІІІ-16“

 • РОК-13- ул.“Монтевидео“ кв.62

 • РОК-14- ул.“Монтевидео“

 • РОК-15 – ул.“Монтевидео“ – без обект № РОК-15-32

 • РОК-16- ул.“Монтевидео“ и ул.“Петя Дубарова“

 • РОК-17- ул.“Монтевидео“- без обект № РОК-17-40

 • РОК-19- ул.“Централна“ и ул.“Фридрих Грюнангер“

 • РОК-20- бул.“Президент Линкълн“ и ул.“Петър Димков“

 • РОК-22- кв.“Горна баня“ ул.“670“ и ул.“643“ (ПИ 68134.4332.420)

 • РОК-23- кв.“Горна баня“ ул.“Каменица“ и ул.“Урал“

 • РОК-24- кв.“Горна баня“ ул.“Христо Стефчов“

 • РОК-25- кв.“Горна баня“ ул.“Планиница“ и ул.“Урал“

 • РОК-26- кв.“Горна баня“ ул.“Христо Стефчов“

 • РОК-27 – кв.“Горна баня“ ул.“д-р Л.Григорова“

 • РОК-28- ул.“Монтевидео“ и ул.“Маестро Кънев“

 • РОК-30 – ул.“Любляна“

 • РОК-31– ул.“Боряна“

 • РОК-32 – ул.“Любляна“ и ул.“Букет“

 • РОК-34 – бул.“Цар Борис ІІІ“

 • РОК-35 – ул.“Филип Б.Костов“

На основание чл.56 ал.2 във връзка с чл.214 от ЗУТ и чл.21 ал.5 от АПК схемите за поставяне не подлежат на обжалване.

Схемите са качени на сайта на НАГ: www.sofia-agk.com