Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със заповед № РОК21-РА50-15/29.03.2021г. на Гл.архитект на район „Овча купел“ проект за ИПУР между о.т.339 и о.т.241“а“ и ИПРЗ с образуване на нов УПИ ІІІ 101,за жс  в кв.1“б“ по плана на м. „кв.Горна баня“.

Прикачени файлове