Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със заповед № РОК21-РА50-08/05.03.2021г. на Гл.архитект на район „Овча купел“ за одобряване на проект за изменение на регулацията за УПИ VІІ-11 , който се разделя и се образуват нови  УПИ VІІ 4611,за жс  и УПИ ХV 4611,за жс в кв.46 по плана на м.” кв.Горна баня“

Прикачени файлове