Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със заповед № РОК21-РА50-06/24.02.2021г. на Гл.архитект на район „Овча купел“ проект за ИПРЗ с образуване на нов УПИ ІХ-8617,8638,8637,жс в кв.86 по плана на м.“кв.Горна баня“

Прикачени файлове