Skip to main content

Popular

Recent

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.128, ал.1 и ал.10 от ЗУТ се съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план- изменение на план за улична регулация за обект „Софийски околовръстен път от бул.“България“ до АМ „Люлин“ в участъка :

  1. от пътен възел с бул.“България“ до ЖП линия София-Перник, заедно с план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и изменение на плана за регулация на контактните територии и прилежащи квартали на местности: м.“Артерия „Трайко Китанчев“ и продължението й от ул.“Емил Марков“ до „Бояна“, м.“Манастирски ливади-запад“, м.“Павлово-Бъкстон“, м.“Гърдова глава“, м.“Бул.“Цар Борис ІІІ-2ч.“, м.“Карпузица“ – район „Витоша“ и м.“кв.Овча купел-актуализация“, м.“кв.Овча купел- стар кв.50“, м.“жк Овча купел-2ч.“, м.“кв.Горна баня“-район „Овча купел“, който е изложен в райони „Витоша“ и „Овча купел“.
  2. в участъка от о.т.87 ( ЖП линия София-Перник), заедно с план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и изменение на плана за регулация на контактните територии и прилежащи квартали на местности: м.“Подлозище-Горна баня-разширение“ р-н „Овча купел“, РП на м.“Терен, отреден за трудовите войски в с.Суходол“ и м.“Отреждане на терен за СГНС – Психоневрологична болница“ р-н „Красна поляна“ и план за улична регулация от о.т.241 до о.т.250(АМ „Люлин“), заедно с план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и план за регулация на новосъздадени: УПИ І-„техн.инфраструктура за корекция на река“ от нов кв.1 и УПИ І-„за хидротехническо съоръжение“ от нов кв.2 м.“Бранище“ и УПИ І-„техн.инфраструктура за корекция на река“ от нов кв.1 м.“Бачище“. На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез райони „Красна поляна“ и „Овча купел“.

Обявлението е публикувано и в брой 33 на Държавен вестник на 07.04.2020г.

Копие от проекта е изложено в ет.1 в административната сграда на район „Овча купел“ и може да бъде разгледано при спазване на изискванията на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение  . Разяснения по проекта могат да бъдат получени  в понеделник – 1400 ÷ 1600 ч. и четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.  или в  стая № 35 след отмяна на извънредното положение в приемното време на районната администрация.

Проект 1

Проект 2