Skip to main content

Popular

Recent

ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ м.“Овча купел-1, 4-ти, 5-ти и 6-ти м.р.“

ПУП – план за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) на

м.“Овча купел-1, 4-ти, 5-ти и 6-ти м.р.“ с прилагане на чл.22, ал.8 от ЗУТ в обхват: улици от о.т.19÷о.т.2÷о.т.6÷о.т.8÷о.т.534а÷о.т.532÷о.т.527в÷о.т.23 до о.т.331“б“ (бул.“Президент Линкълн“); от о.т.331“б“ до о.т.336(ул.“Крушовски връх“); от о.т.336 до о.т.138 (ул.675); от о.т.138÷о.т.137 до о.т.135 (ул.659); от о.т.135 до о.т.8“в“; от о.т.8“в“ ÷ о.т.823÷ о.т.1“а“ ÷ о.т.3“б“; о.т.3“в“ ÷о.т.140; от о.т.140÷о.т.565÷о.т.502÷о.т.19 (ул.“Промишлена“) без кв.101, кв.101“а“, част от кв.101“б“, без УПИ ІІ-за ОДЗ в кв.109; без части от кв.114 и кв.113“а“; заедно с план-схеми на техническата инфраструктура по чл.108 от ЗУТ и експертни оценки. Съобщението е публикувано в ДВ 84/29.09.2020г.

Проект: https://www.sofia-agk.com/SearchDevelopmentPlans/Info/259/#Attachment

Прикачени файлове