Skip to main content

Popular

Recent

Изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ І-8, УПИ ІІ-2 и УПИ Х-7 в
кв. 7 м.” кв.Горна баня”, одобрен със Заповед №
РОК16-РА50-46/11.10.2016г. на Гл. архитект на район „Овча купел” СО

Прикачени файлове