Skip to main content

Popular

Recent

Изменение на план за регулация (ИПР) с образуване на нов УПИ ХІІІ-1579

Изменение на план за регулация (ИПР) с образуване на нов УПИ ХІІІ-1579 за жс и план застрояване (ПЗ) в кв.117б м.” кв.Горна баня”, одобрен със Заповед № РОК 16-РА50-17/05.04.2016г. на Гл. архитект.

Прикачени файлове