Skip to main content

Popular

Recent

Изменение на план за регулация в обхвата на УПИ ІХ-240 и УПИ ХV-241

Изменение  на  план  за  регулация  ( ИПР )  в  обхвата  на  УПИ ІХ-240 и УПИ ХV-241 в кв.16 м.“с.Мало Бучино“ с образуване на нови  УПИ ХVІ-319,за жс и УПИ ХVІІ-320,за жс от кв.16 м.“с.Мало Бучино“

Прикачени файлове