Skip to main content

Popular

Recent

Заповед  № РОК19-PA50-16/09.04.19г.  на   Гл. архитект на район „Овча купел“ СО, с която е одобрен проект за изменение на план за застрояване  (ИПЗ )  за УПИ Х-444,жс  в кв.86″а“ по плана на м.“Овча купел-актуализация“

Прикачени файлове