Skip to main content

Popular

Recent

Заповед № РОК17-РА50-38/ 20.09.2017г. на Главния архитект за допускане на градоустройствена процедура в обхват: м.” Кв. Горна баня ”, кв.88, УПИ ІІ-11 в съответствие с границите на ПИ 68134.4326.8811.

Прикачени файлове