Skip to main content

Popular

Recent

Заповед № РОК17-РА50-18/28.04.2017г. на Главния архитект за допускане на градоустройствена процедура в обхват: м.”в.з. Люлин”, кв.25, УПИ V-4195.33 и УПИ VІ-4195.33 (ПИ 68134.4195.33).

Прикачени файлове