Skip to main content

Popular

Recent

Заповед  № РОК17-РА50-02/11.01.2017г.  на   Гл. архитект на район „Овча купел” СО за одобряване на Изменение на план за регулация (ИПР) в обхвата  на  УПИ V-1519 за общ.обсл. и УПИ VІ-23 за общ.обсл. с образуване  на нови  УПИ V-9407 за общ.обсл и УПИ VІ-9426 за общ.обсл в  кв.133 м.” Подлозище”

Прикачени файлове