Skip to main content

Popular

Recent

Заповед  № РОК16-РА50-63/27.12.2016г.  на  Гл. архитект на район „Овча
купел” СО, с която е одобрен проект за Изменение на план за застрояване
(ИПЗ) за УПИ II-1319 в кв. 225  м.” Овча купел”

Прикачени файлове