Skip to main content

Popular

Recent

Заповед  № РОК16-РА50-60/16.12.2016г.  на  Гл. архитект на район „Овча
купел” СО за одобряване на проект за Изменение на план за регулация и
застрояване (ИПРЗ) за УПИ ХII-32,33,34 с образуване на нови УПИ ХІІ-349
и ХХХVІІ-353 в кв. 31  м.” Овча купел”.

Прикачени файлове