Skip to main content

Popular

Recent

Заповед № РОК16-РА50-06/01.02.17г. на Главния архитект за допускане на
градоустройствена процедура в обхват: м.”кв. Карпузица ”, кв.2, УПИ
ІІ-572 и УПИ ІХ-573 (ПИ 68134.4332.572 и ПИ 68134.4332.573)

Прикачени файлове