Skip to main content

Popular

Recent

Заповед № РД02-15-150/ 04.12.2014г. на МРРБ за допускане на изработването на проект на ПУП с варианти за избор на трасе на ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ СОФИЯ-ПЕРНИК-РАДОМИР- част от Трансевропейската железопътна мрежа на територията на СО, област София-град и общини Перник и Радомир, обл.Перник

Прикачени файлове