Skip to main content

Popular

Recent

Заповед №РОК18-РА50-18/08.05.18г. на Главния архитект за допускане на
градоустройствена процедура в обхват: м.”в.з.Горна баня”, кв.29, УПИ
V-172 и контактни УПИ ІV-170 и УПИ ХІІ-171 по границите на ПИ
68134.4330.172  съгласно  кадастралната карта.

Прикачени файлове