Skip to main content

Popular

Recent

Заповед №РОК16-РА50-29/14.06.16г. на Главния архитект за одобряване на 
Изменение на план за регулация (ИПР) за  УПИ  ХІІІ-192 с  образуване  на 
нови  УПИ ХІІІ-9460 и УПИ ХV-9504 в  кв. 212 м.” Овча купел”.

Прикачени файлове