Skip to main content

Popular

Recent

Заповед  №РОК 18-РА50-23/06.06.2018г на Главния архитект за допускане на
градоустройствена процедура в обхват: м.”Овча купел-стар кв.50”  кв.502
УПИ  VІІ-446,общ. и УПИ Х-25 и УПИ ХІ-общ. (ПИ 68134.4333.9925, .9924,
.9921, .9922, .9923, .504, .2977).

Прикачени файлове