Skip to main content

Popular

Recent

Заповед №РОК 18-РА50-11/04.04.2018г на Главния архитект за допускане на
градоустройствена процедура  в обхват: м.”Овча купел”, кв.26“а“(стар
кв.7), УПИ VІІІ-772  по границите на ПИ 68134.4337.772 и контактни УПИ
VІ-770 и VІІ-771

Прикачени файлове