Skip to main content

Popular

Recent

Заповед №РОК 17-РА50-23/07.06.2017г. на Главния архитект за допускане на
градоустройствена процедура в обхват: м.”Овча купел”, кв.26“а“(стар
кв.7), УПИ ХІV-733 и УПИ ХV-1005 (ПИ 68134.4337.733 и ПИ
68134.4337.1005)

Прикачени файлове