Skip to main content

Popular

Recent

Заповед №РОК 17-РА50-01/04.01.2017г.на Главния архитект за допускане на
градоустройствена процедура в обхват: м.”Овча купел”, кв.26“б“, УПИ
VІІІ-1505 и УПИ Х-1507,1508,713 (ПИ 68134.4337.9945, ПИ 68134.4337.9955,
ПИ 68134.4337.346 и ПИ 68134.4337.287)

Прикачени файлове