Skip to main content

Popular

Recent

СО-Район „Овча купел“ изпълнява проект по Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община с наименование Ученически игри – „Знания и спорт“.

Игрите ще се проведат  на 24 и 25.09.2020 год.  на спортното игрище пред бл.415, ул. „Петя Дубарова“, Овча купел 1, от 17:00 ч.

Проектът предвижда да бъде проведено състезание между ученически отбори за тестова оценка на придобитите знания по основните учебни предмети и спортно-двигателните умения по физическо възпитание..

Условия за участие в ученически игри – „Знания и спорт”:

Право на участие имат всички ученици от столичните училища от 5, 6, 7 клас.

С Ъ С Т А В   Н А   О Т Б О Р И Т Е:

  • Отбор от 6  до 12 човека – (смесени – момичета и момчета)  и 1 водач (учител)

Н Е О Б Х О Д И М И    Д О К У М Е Н Т И:

Списък на отборите, заверен с подписа на директора и печат на училището.

В списъка е необходимо да бъде написано следното:

а) името на училището

б) трите имена на участницитe с дата на раждане и клас на всеки от тях

Победителите в състезанието (1, 2 и 3-то място) ще получат купи, медали и всички участници във финала ще получат почетни грамоти.

Заявка за участие, както и повече информация относно условията на състезанието може да бъде получена на тел. 0889 019 303 – Валентин Гиясбейли – главен експерт отдел „ОСДКСПП“ или на ел. поща: v_giasbeily@ovchakupel.bg;