Skip to main content

Popular

Recent

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА – Изх. номер : АБ 08-18-3/15.04.2015г. за възлагане на обществена поръчка с предмет “ Доставка и монтаж на съоръжения и оборудване на басейн в 88 СОУ “ Димитър Попниколов“ находящ се на територията на СО – район “ Овча купел“, регистрирана в АОП под номер 9040778

 

ПРОЦЕДУРАТА, ОБЯВЕНА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА Е ПРЕКРАТЕНА ПОРАДИ НЕ ПРЕДСТАВЯНЕ В ОПРЕДЕЛЕНИЯТ СРОК НА ОФЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ!!!