Skip to main content

Popular

Recent

Публична покана за възлагане на обществена поръчка № 9023823

Публикувана в Четвъртък, 12 Декември 2013

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на комбинирана охранителна дейност- невъоръжена физическа охрана и техническа охрана /СОТ/ на обекти общинска собственост /ЦДГ, ОДЗ, ОУ и ДЯ/ на територията на район „Овча купел”, регистрирана в Агенция за обществени поръчки под № 9023823

Приложение към публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Извършване на комбинирана охранителна дейност- невъоръжена физическа охрана и техническа охрана /СОТ/ на обекти общинска собственост /ЦДГ, ОДЗ, ОУ и ДЯ/ на територията на район „Овча купел”