Skip to main content

Popular

Recent

Публична покана – Публична покана изх. № РОК16-ДИО5-9/08.01.2016 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на комбинирана охранителна дейност

Публична покана изх. № РОК16-ДИО5-9/08.01.2016 г. за възлагане на обществена поръчка с предметИзвършване на комбинирана охранителна дейност- невъоръжена физическа охрана и техническа охрана /СОТ/ на обекти общинска собственост /ЦДГ, ОДЗ, ОУ и ДЯ/ на територията на район „Овча купел”регистрирана в Агенция за обществени поръчки под № 9049458