Skip to main content

Popular

Recent

Публична покана за възлагане на обществена поръчка № 9020686

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддържане на обекти от зелената система на Столична община, находящи се на територията на район „Овча купел”, Зона 2: парк „Овча купел” при ул. „Буземска”; Градина на ул. „Ангелов връх” и ул. „Ново село”; парк „Горна Баня”; Градина между бул. „Цар Борис III”, ул. „Славия” и ул. „691”; парк „Овча купел”- банята, регистрирана в Агенция за обществени поръчки под № 9020686

 

Приложение към публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддържане на обекти от зелената система на Столична община, находящи се на територията на район „Овча купел”, Зона 2: парк „Овча купел” при ул. „Буземска”; Градина на ул. „Ангелов връх” и ул. „Ново село”; парк „Горна Баня”; Градина между бул. „Цар Борис III”, ул. „Славия” и ул. „691”; парк „Овча купел”- банята.

 

Количествено стойностна сметка – ПРИЛОЖЕНИЕ 2А към гореописаната публична покана