Skip to main content

Popular

Recent

Извършване на комбинирана охранителна дейност

Публична покана изх. № РОК16-ДИ05-30/22.01.2016 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет : „ Извършване на комбинирана охранителна дейност- невъоръжена физическа охрана, техническа охрана /СОТ/ и мониторинг на технически системи на обекти общинска собственост /ЦДГ, ОДЗ, ОУ и ДЯ/ на територията на район „Овча купел” , регистрирана в Агенция за обществени поръчки под № 9049813 .