Skip to main content

Popular

Recent

Изработване на конструктивно становище по чл. 147 от ЗУТ

 Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изработване на конструктивно становище по чл. 147 от ЗУТ, премахване на съществуваща ограда и изграждане на част от прозирна ограда с подпорна стена и метални пана на 53 ОУ „Николай Хрелков”, ул.”Обзор” № 6, кв.”Горна баня”, регистрирана в Агенция за обществени поръчки под № 9019646