Skip to main content

Popular

Recent

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски заведения

Публикувана в Сряда, 13 Ноември 2013

Обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски заведения /ОДЗ, ЦДГ/ на територията на СО – район “Овча купел”.

Решение за промяна изх. № РД 09-242/25.11.2013 г. на Кмета на СО- район „Овча купел”, регистриранов Агенция за обществени поръчки под № 571523 -качено 25.11.2013г

Документация за възлагане на обществена поръчка към решение за промяна изх. № РД 09-242/25.11.2013 г. на Кмета на СО- район „Овча купел”, регистрирано в Агенция за обществени поръчки под № 571523

Съобщение по чл. 68, ал.2 от ЗОП за промяна на датата на отваряне на офертите

Добавено Петък, 24 Януари 2014

Съобщение по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП за отваряне на ценовите оферти.